Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (11)

  • Anmälan om lovfritidsplats

   Här kan du ansöka om fritidsplats vid lov under läsåret ( 1 augusti - 30 juni).

  • Ansökan inackorderingsstöd gymnasieelever

   Är du förstahands mottagen på din gymnasieskola samt bor på studieorten som ligger minst 4 mil bort från din folkbokföringsort har du rätt till inackorderingsbidrag. 

  • Ansökan om skolskjuts för förskoleklass, grundskolan och anpassad grundskola

   Ansökan om skolskjuts för barn i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola ( åk F-9).

   Den som redan har ett beslut som sträcker sig över läsåret 24/25 behöver inte göra någon ny ansökan

   Om eleven har ett Ung-i-Ovanåkerkort (åk 7-9) och nyttjar linjetrafik mellan hemmet och skolan behövs ingen ansökan om skolskjuts.

   *OBS! Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

  • Ansökan om stipendium till körkort

   Stipendium till körkort för elev som genomfört gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

   Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges beslut § 91 2019-09-23 framgår att stipendium till körkort går att ansöka om för ungdomar på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Stipendiet maximeras till 15 000 kr per person. Villkor för stipendiet är att den studerande uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning och vid ansökningstillfället är folkbokförd i Ovanåkers kommun.  

   Möjligheten att ansöka om stipendium finns för de elever som erhållit godkända slutbetyg från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram från och med 2018.

  • Godkänd vikarie - tillgänglighet för timvikariat

   Här registrerar du hur du kan jobba som timvikarie.

  Bygga, bo och miljö (21)

  Kommun och politik (1)

  Kultur och fritid (9)

  • Anläggningsbidrag

   Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar/lokaler och som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen och/eller föreningen.

  • Felanmälan trafik, utomhusmiljö, vatten och avlopp

   Har du upptäckt fel eller brister på trafik, utomhusmiljö, vatten eller avlopp? Vi är tacksamma om du meddelar oss så att vi kan åtgärda dem så snart som möjligt.

   Du kan också ringa in din felanmälan av gatubelysning till 070-385 71 63. För fel på övriga områden, ring 0271-574 44.

  • Utbildningsbidrag

   Här kan du ansöka om bidrag för att delta i Ovanåkers kommuns utbildningstillfällen.

  Näringsliv och arbete (20)

  • Anmälan kyltorn

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om kyltorn i Ovanåkers kommun.

  • Anmälan om att starta skola eller förskola

   Vill du starta skola, förskola eller fritidshem i Ovanåkers kommun?

   Då kan du använda denna e-tjänst för att skicka in anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

  • Anmälan om bassängbad eller annan badverksamhet för allmänheten

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om bassängbad för allmänheten i Ovanåkers kommun.

  • Anmälan om hygienisk verksamhet där kniv eller hyvel dras mot hud t.ex. barberare

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om verksamhet där kniv eller hyvel dras mot hud t.ex. barberare i Ovanåkers kommun.

  • Anmälan om hygienisk verksamhet med fotvård, manikyr, akupunktur eller wet cupping (hijama)

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om fotvård, manikyr, akupunktur  eller wet cupping (hijama) i Ovanåkers kommun.

  • Anmälan om hygienisk verksamhet med tatuering, piercing eller öronhåltagning

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om du vill starta tatuerings- eller piercingverksamhet i Ovanåkers kommun.

  • Anmälan om solarieverksamhet

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om solarieverksamhet i Ovanåkers kommun. 

  • Erbjuda PRAO-plats

   Nu söker vi företag och arbetsgivare  som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid

  • Kompetensplanering Ovanåkers kommun

   Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

  • Ledig praktikplats

   Anmälan om en ledig praktikplats.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för riskklassning enligt ny riskklassningsmodell (FörRätt-version "icke-integrerad")

   Här lämnar du uppgifter om din livsmedelsverksamhet. Miljö- och byggförvaltningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Radonmätningar - flerbostadshus

   Här kan du som fastighetsägare redovisa radonmätningar i flerbostadshus

  • Registrering - Medelstora förbränningsanläggningar

   Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

  • Sök praktikplats

   Här fyller du i din ansökan till praktikplats.

  Omsorg och stöd (9)

  • Orosanmälan barn och ungdom

   Här kan du anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30).  

   Om e-tjänsten ej fungerar ring socialsekreterare via växeln 0271-57000 för att lämna din anmälan. 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

  • Orosanmälan vuxen missbruk

   Om du känner oro för att en person far illa av missbruk (har problem med exempelvis alkohol, narkotika eller spel) kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via denna e-tjänst.

   Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

  • Tyck till om socialförvaltningen - lämna synpunkter, klagomål och beröm

   Hjälp socialförvaltningen att bli bättre – vi vill veta vad du tycker. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

  Övriga e-tjänster (6)

  • Rapportera förekomst av jätteloka/jättebalsamin

   Rapportera förekomst av de invasiva arterna jätteloka och jättebalsamin.