Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du installera en värmepump?

Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden i Ovanåker kommun. Om du vill installera en luftvärmepump kan du göra det utan att anmäla det.

När du funderar på att installera en bergvärmepump bör du ta reda på om dina grannar har borrat för bergvärme (eftersom det bör vara minst 20 meter mellan två borrhål) och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde ska ansökan om tillstånd för värmepump göras. Tillståndsansökan kan ta lite längre tid än anmälan om värmepump.

Eventuella avtal eller servitut som behövs för att korsa kommunala ledningar eller använda annans mark upprättas separat och hanteras inte via värmepumpsansökan.

Observera att en anmälan ska göras även när du ändrar en redan anmäld värmepumpinstallation, t.ex. om du byter aggregat eller borrar ett extra borrhål.

Avgift

En avgift för handläggningen, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa § 117/19, tas ut. För anmälan tas en avgift ut motsvarande 2,5 timmars handläggningstid och för tillståndsansökan inom vattenskyddsområde tas en avgift ut motsvarande 4 timmars handläggningstid. Nuvarande timtaxa är 840 kr.

Bilagor till din anmälan

Med anmälan ska följande bilagor lämnas:

  • I tätort: primärkarta i skala 1:500, borrhål (egna och grannars) anges med kryss.
  • Utanför tätort: karta lämplig skala, borrhål, jordvärmeslinga/sjövärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen markeras.
  • Planeras borrhål till närmare än 20 meter från ett annat borrhål ska en utredning bifogas som visar hur ev. termisk påverkan kompenseras via tekniska lösningar.
  • Grannes medgivande om anläggningen berör dennes mark eller placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns.

Du kan läsa mer om vad som krävs för värmepumpar här.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 00
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa