Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (17)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus, flerbostadshus inklusive specialbostäder

   Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer.

   Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer.

  • Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

  • Anmälan om eget omhändertagande av visst kommunalt avfall

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om eget omhändertagande av visst hushållsavfall.

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om eget omhändertagande av visst hushållsavfall.

  • Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

   Vill du gräva ned självdött eller avlivat hästdjur i Ovanåkers kommun?

   Då ska du använda denna e-tjänst.

    

   Vill du gräva ned självdött eller avlivat hästdjur i Ovanåkers kommun?

   Då ska du använda denna e-tjänst.

    

  • Ansökan om bygglov

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om bygglov.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om bygglov.

  • Ansökan om förhandsbesked

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om förhandsbesked.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om förhandsbesked.

  • Ansökan om marklov

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om marklov. 

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om marklov. 

  • Ansökan om rivningslov

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om rivningslov.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om rivningslov.

  • Beställning nybyggnadskarta

   Beställning av nybyggnadskarta

   Beställning av nybyggnadskarta

  • Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem

   Miljö- och byggförvaltningen handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön.

   Via denna e-tjänst kan du skicka in klagomål som hanteras utifrån miljöbalken och dess följdlagstiftning.

   Miljö- och byggförvaltningen handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön.

   Via denna e-tjänst kan du skicka in klagomål som hanteras utifrån miljöbalken och dess följdlagstiftning.

  • Lämna klagomål om brister i livsmedelshantering

   Om du har klagomål på livsmedelshanteringen eller märkningen i en butik eller restaurang i Ovanåkers kommun kan du lämna in detta till miljö- och byggförvaltningen via denna e-tjänst. Det är också bra om du vänder dig direkt till livsmedelsföretaget.

   Om du har klagomål på livsmedelshanteringen eller märkningen i en butik eller restaurang i Ovanåkers kommun kan du lämna in detta till miljö- och byggförvaltningen via denna e-tjänst. Det är också bra om du vänder dig direkt till livsmedelsföretaget.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (1)

  Kultur och fritid (8)

  • Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

   Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

   Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

  • Utbildningsbidrag

   Här kan du ansöka om bidrag för att delta i Ovanåkers kommuns utbildningstillfällen.

   Här kan du ansöka om bidrag för att delta i Ovanåkers kommuns utbildningstillfällen.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (15)

  • Anmälan om att starta skola eller förskola

   Vill du starta skola, förskola eller fritidshem i Ovanåkers kommun?

   Då kan du använda denna e-tjänst för att skicka in anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

   Vill du starta skola, förskola eller fritidshem i Ovanåkers kommun?

   Då kan du använda denna e-tjänst för att skicka in anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

  • Anmälan om solarieverksamhet

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om solarieverksamhet i Ovanåkers kommun. 

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om solarieverksamhet i Ovanåkers kommun. 

  • Anmälan om verksamhet med Hygienisk behandling eller Bassängbad

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad i Ovanåkers kommun.

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad i Ovanåkers kommun.

  • Erbjuda PRAO-plats

   Nu söker vi företag och arbetsgivare  som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid

   Nu söker vi företag och arbetsgivare  som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid

  • Kompetensplanering Ovanåkers kommun

   Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

   Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

  • Ledig praktikplats

   Anmälan om en ledig praktikplats.

   Anmälan om en ledig praktikplats.

  • Radonmätningar - flerbostadshus

   Här kan du som fastighetsägare redovisa radonmätningar i flerbostadshus

   Här kan du som fastighetsägare redovisa radonmätningar i flerbostadshus

  • Registrering - Medelstora förbränningsanläggningar

   Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

   Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

  • Sök praktikplats

   Här fyller du i din ansökan till praktikplats.

   Här fyller du i din ansökan till praktikplats.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (8)

  • Orosanmälan barn och ungdom

   Här kan du anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

   Här kan du anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

  • Orosanmälan vuxen

   Om du känner oro för att en person far illa av missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via denna e-tjänst.

    

   Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

   Om du känner oro för att en person far illa av missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via denna e-tjänst.

    

   Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (9)

  • Anmälan om lovfritidsplats

   Här kan du ansöka om fritidsplats vid lov under läsåret ( 1 augusti - 30 juni).

   Här kan du ansöka om fritidsplats vid lov under läsåret ( 1 augusti - 30 juni).

  • Ansökan om skolskjuts för gymnasiesärskolan

   Ansökan om skolskjuts för elever i gymnasiesärskola (16-20 år) ska göras i första hand via e-tjänsten.

   Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

   Ansökan om skolskjuts för elever i gymnasiesärskola (16-20 år) ska göras i första hand via e-tjänsten.

   Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

  • Förskola/fritidshem - ansökan om plats

    

   Här ansöker du som vårdnadshavare om förskole- och fritidshemsplats  på de kommunala förskolorna och fritidshemmen i Ovanåkers kommun för ditt barn, via vår e-tjänst .

   I Ovanåkers kommun finns 3 enskilda förskolor i privat regi. Om du vårdnadshavare vill välja en av dessa förskolor kontaktar du Fria förskolan Framtiden direkt för att ställa barnet i deras barnomsorgskö. Kontakta då Erika Thalén, tfn 0271-224 00, www.framtiden.be

    

    

    

    

   Här ansöker du som vårdnadshavare om förskole- och fritidshemsplats  på de kommunala förskolorna och fritidshemmen i Ovanåkers kommun för ditt barn, via vår e-tjänst .

   I Ovanåkers kommun finns 3 enskilda förskolor i privat regi. Om du vårdnadshavare vill välja en av dessa förskolor kontaktar du Fria förskolan Framtiden direkt för att ställa barnet i deras barnomsorgskö. Kontakta då Erika Thalén, tfn 0271-224 00, www.framtiden.be

    

    

    

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (4)