Anmälan om eget omhändertagande av visst kommunalt avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska ta hand om en viss del av ditt avfall behöver du göra en anmälan.
Det kan vara:

  • Kompostering av matavfall från hushållet (läs mer här)
  • Eget omhändertagande av latrinavfall/urin (Läs mer här)
  • Eget omhändertagande av avfall från enskild avloppsanläggning (t.ex. slam)

Ändrat renhållningsabonnemang

Begäran om ändrat renhållningsabonnemang ställs av fastighetsägaren till entreprenören (BORAB).

Avgift

En avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut. En avgift för en timmas handläggning kommer att tas ut enligt beslut från kommunfullmäktige § 117/19. Timavgift: 840 kr. För handläggning av enkla kompostärenden tar vi inte ut någon avgift

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 00
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa