Orosanmälan vuxen missbruk

LÄS MER

OBS! Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30).

Om din anmälan gäller oro utanför öppettiderna och som inte kan vänta till nästa vardag kan du kontakta Socialjouren

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

 

Att göra en orosanmälan
Om du känner oro för att en person far illa av missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via vår e-tjänst. Det är viktigt att du uppger rätt personuppgifter på personen som anmälan avser.

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan, men då blir det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet. Om du väljer att vara anonym behöver du tänka på att inte skriva ditt namn eller uppge kontaktuppgifter. Alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du exempelvis väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

 

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur de ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Socialtjänsten tar kontakt med personen i fråga och går igenom orosanmälan och kan vid behov erbjuda olika former av stöd. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Som privatperson får du inte veta hur socialtjänsten utreder ärendet och vilka åtgärder som vidtas.

Om e-tjänsten inte fungerar eller om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Vuxenenhetens orostelefon via kommunens växel, 0271-57000 under följande tider:

Alla vardagar kl 10:00-12:00 och kl 13:00-14:30.

 

Vid akuta behov utanför kontorstid läs mer här!