Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning i Ovanåkers kommun.

Om man omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter ska man registrera sin verksamhet hos miljö- och byggnämnden. För att omfattas av dricksvattenföreskrifterna krävs att vattnet används som dricksvatten, d.v.s. är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel och

  1. att man i genomsnitt tillhandahåller mer än 10m3 dricksvatten per dygn (summan av volymen producerat dricksvatten under ett kalenderår delat med 365) eller
  2. att man i genomsnitt försörjer fler än 50 personer (för fritidshus beräknar man 2,5 personer under en månad per år) eller
  3. att man har en offentlig verksamhet med egen brunn, (d.v.s. att allmänheten har tillträde tex. skola, sjukhus) eller
  4. att man har en kommersiell verksamhet med egen brunn (t.ex. ett café, camping ).

 Registrering av dricksvattenanläggning är separat från registrering av livsmedelsverksamhet.

Bilagor som ska bifogas

Om du skickar in bilagor med vanlig post, ange verksamhetsnamn samt vad det gäller på samtliga bilagor.

Skicka bilagorna till:

Ovanåkers Kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av registreringen. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa Miljö- och byggförvaltningen - Ovanåkers kommun (ovanaker.se) och motsvarar 1 timmes handläggning.  Avgiften ska betalas även om verksamheten av någon anledning inte blir av.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-57000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa