Anmälan kyltorn

LÄS MER

Den här e-tjänsten är under framtagning. För närvarande hänvisar vi till blankett som du hittar till höger på denna sidan.  

 

E-tjänsten gäller för dig som vill anmäla kyltorn enligt enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:889) §38a i Ovanåkers kommun.

Från och med den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller att använde ett kyltorn. Om du redan har anmält ett kyltorn behöver du inte anmäla samma kyltorn igen.

Du behöver inte heller anmäla kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Kyltorn påbörjade efter den 1 februari 2024 

Dessa ska anmälas senast den 31 juli 2024. Om anmälan gäller ett nytt kyltorn får du inte uppföra eller använda det förrän tidigast 6 veckor efter anmälan.

Kyltorn påbörjade före den 1 februari 2024

Dessa ska anmälas senast den 31 december 2024.

Anmälan till Miljö- och byggförvaltningen

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas och måste innehålla alla uppgifter som krävs för vår granskning.
 

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. För vidare information samt ansökningsblankett, kontakta kommunens bygglovshandläggare.

 

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • Karta med kyltorn markerat.
  • Egenkontroll - Ska minst omfatta obligatoriska uppgifter enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
  • Produktblad för kyltornet - i de fall det finns.
  • Andra uppgifter av vikt om er anläggning.
     

Om du skickar in anmälan med bilagor med vanlig post, ange verksamhet och vad det gäller på samtliga bilagor.

Skicka handlingarna till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn

 

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa Miljö- och byggförvaltningen - Ovanåkers kommun (ovanaker.se).

Tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen kan komma att bedriva återkommande tillsyn på kyltornanläggningar.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
+4627157000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten