Meddelanden-Barn-och ungdomsenheten IFO

LÄS MER

Barn- och ungdomsenheten IFO - meddelanden

Kommunicera med ditt eller ditt barns handläggare på socialtjänstens barn-och ungdomsenhet. Tjänsten fungerar för dig som har ett pågående ärende och har kommit överens med din handläggare om att kommunicera på detta sätt. Du behöver ha tillgång till bank-id. Om du vill bifoga dokument till handläggare så fungerar endast PDF-filer. När din handläggare har svarat på ditt meddelande så får du en sms-notifiering.

Vid behov av snabb kontakt bör du vända dig direkt till din handläggare via telefon alternativt kontakta Ovanåkers kommuns växel på telefonnummer 0271/57000.

Följande behövs för e-tjänsten