Ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

[Denna e-tjänst är under utveckling, preliminär prognos är att den öppnar hösten/vintern 2022/2023]

För att ansöka om bygglov kan du använda blanketterna till höger på denna sida.

Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.


Att tänka på då du fyller i ansökan

  • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
  • Ska du ansöka om flera ärenden, skapa ett nytt ärende i e-tjänsten för respektive ärende. Under förutsättningen att bygglovsärendena är på samma fastighet kan de hanteras i ett beslut, som innebär en lägre avgift.
  • Ansökan om ny egen anläggning för vatten- och avlopp sker på separat blankett
  • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning. 
  • Påbörja aldrig din åtgärd innan du fått ett startbesked

Frågor om e-tjänsten

Eva Lindberg
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 47
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se