Beställning nybyggnadskarta

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du beställa en nybyggnadskarta.  Denna karta kan användas vid bygglovsansökan för en nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller ändrad användning. Kartunderlaget använder du som ett underlag för att rita in vart din byggnad ska placeras eller var förändringen ska ske. 

Frågor om e-tjänsten

Frida Jonsson
frida.jonsson@ovanaker.se
0271-570 38
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa