Tyck till om socialförvaltningen - lämna synpunkter, klagomål och beröm

LÄS MER

Hjälp socialförvaltningen att bli bättre – vi vill veta vad du tycker. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre.

När en kommentar kommer in till socialförvaltningen skickas den vidare till ansvarig tjänsteman eller politiker. Om kontaktuppgifter finns kontaktar vi personen och ger ett svar om detta är möjligt. Kommentarer eller synpunkter som kommer in anonymt försöker vi att åtgärda i den utsträckning det är möjligt. I de fall ansvaret ligger hos någon annan försöker vi vidarebefordra kommentaren eller synpunkten till ansvarig.

Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. När vi har möjlighet åtgärdar vi, förbättrar och ställer till rätta.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa