Ansökan om rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.


Att tänka på då du fyller i ansökan

  • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
  • Ska du ansöka om flera ärenden, skapa ett nytt ärende i e-tjänsten för respektive ärende. Under förutsättningen att bygglovsärendena är på samma fastighet kan de hanteras i ett beslut, som innebär en lägre avgift.
  • Ansökan om ny egen anläggning för vatten- och avlopp sker på separat blankett
  • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning. 
  • Påbörja aldrig din åtgärd innan du fått ett startbesked

Frågor om e-tjänsten

Fredrik Andersson
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 42
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa