Anmälan om lovfritidsplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lovfritidsplats kan användas som utskolning från fritidshem. I samband med uppsägning av
fritidshemsplatsen kan ansökan om lovfritidsplats inlämnas.

Lovfritidsplats får användas under ett läsår (1 augusti – 30 juni).

Kostnad för lovfritidsplats är 1000:-/termin. Sista dag för att boka lovfritidsplats är
för höstterminen 30 september och för vårterminen 31 januari. Räkning skickas under oktober
respektive februari månad.

Blanketten skickas till:
Ovanåkers kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
828 80 EDSBYN

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa