Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet i Ovanåkers kommun behöver du anmäla detta till Miljö- och byggförvaltningen innan uppstart.  Registreringskravet gäller även om du tänker ta över,  ta nya lokaler i bruk eller ändra organisations nr på en befintlig livsmedelsverksamhet. Att starta en livsmedelsverksamhet utan föregående registrering är förbundet med sanktionsavgift. En verksamhet får påbörjas 14 dagar efter att denna anmälan kommit in till kontrollmyndigheten.

När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation vid signering. Du måste vara firmatecknare för företaget som du anmäler.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. För vidare information samt ansökningsblankett, kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Säljer verksamheten tobak och/eller folköl krävs en separat anmälan. För vidare information, kontakta Kommunalförbundet Hälsinglands tillståndsenhet.

För frågor som rör fettavskiljare, kontakta Helsinge vatten.

Om du har problem med med e-tjänsten kan du kontakta våra livsmedelsinspektörer så skickar de ut blanketter istället.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift motsvarande 1 timmes handläggning för registreringen. Det är en administrativ avgift för handläggning av ärendet och den ska betalas även om verksamheten av någon anledning inte blir av.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
027157000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa