Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

LÄS MER

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

 

Riktlinjer

 • Bidrag kan ges till litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar. Bidrag ges endast för speciella offentligt genomförda kulturprogram som inte ingår i ordinarie verksamhet.
 • Om prioriteringar bland de föreningar som får bidrag måste göras bör program av skilda slag förlagda till olika delar av kommunen prioriteras.
 • Arrangemang som kan nå olika eftersatta grupper prioriteras.
 • Pengarna fördelas så långt möjligt jämnt över året.
 • Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Villkor

 • Arrangemanget måste vara offentligt och inte vara kommersiellt inriktat eller ingå i kommersiell verksamhet.
 • Vid annonsering, i program etc. ska arrangören tydligt ange att aktiviteten sker i samverkan med Ovanåkers kommun, genom att använda Ovanåkers kommuns logotyp.
 • Redovisning av intäkter och kostnader lämnas senast fyra veckor efter genomfört arrangemang via ett särskilt formulär som skickas ut till den sökande.
 • Arrangören är skyldig att undersöka och utnyttja möjligheterna till andra bidrag, från t.ex. studieförbund, länsbildningsförbund.
 • Aktuell drogpolicy ska finnas och kunna lämnas in på begäran.
 

Ansökan

Fyll i och skicka ansökan genom den här e-tjänsten eller lämna in ansökan till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan aktiviteten ska genomföras.

Ansökans första del ska innehålla följande uppgifter:

 • Arrangemangets/programmets namn, innehåll, medverkande, tidpunkt och lokal.
 • Beräknade kostnader för hyra, arvoden, resor, annonser etc.
 • Beräknade intäkter i form av entréavgifter, andra bidrag etc.
 • Eventuell medarrangör.

Efter att kulturchef har beviljat första delen av ansökan och arrangemanget är genomfört ska arrangören fylla i ansökans andra del där en redovisning av kostnader och intäkter görs. Du som har fyllt i ansökan genom e-tjänsten får ansökans andra del skickad till dig via e-post. Ansökans andra del ska skickas in senast fyra veckor efter arrangemangets genomförande. Därefter betalas bidraget ut.

Frågor om e-tjänsten

Carina Ulfsdotter
carina.ulfsdotter@ovanaker.se
0271-570 61

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa