Ansökan om busskort/ resebidrag för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för gymnasieelevers resor

Kommunen ansvarar för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan där färdvägen är minst 6 km. Detta gäller alla gymnasieelever, till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Kommunen har inte någon skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever utan har endast ansvar för deras resekostnader.

Gymnasieelever som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan erhåller kostnadsfritt ett busskort. Kortet gäller för obegränsat antal resor fram till klockan 18.00 alt 22.00 skolans läsdagar. Busskortet är personligt och ska, för att vara giltigt vara försett med elevens namn och födelsedatum.

Ersättning för anslutningsresor från bostad - närmsta hållplats utgår med 240 kronor per månad när avståndet är minst 4 km och 360 kr när avståndet är minst 6 km.

För gymnasieelever som har minst 6 km mellan bostad och skola, och som helt saknar allmänna kommunikationer utgår en ersättning på 700 kronor per månad.

Frågor om e-tjänsten

Linda Elgestad
linda.elgestad@ovanaker.se
0271 57168

Personuppgiftsansvarig

Cecilia Kronberg
cecilia.kronberg@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa