Ansökan om skolskjuts för anpassad gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola (16-20 år)  ska göras i första hand via e-tjänsten.

Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

Mer finns att läsa i Ovanåkers kommuns reglemente.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa