Godkänd vikarie - tillgänglighet för timvikariat

LÄS MER

Här registrerar du hur du kan jobba som timvikarie. 

Det är förståeligt att det schema ni lämnar kan ändras med kort varsel. Skicka gärna in ett nytt schema om det är stora förändringar i hur ni kan jobba.

Ditt registrerade schema skickas direkt till vår vikariesamordnare som arbetar med vikarieanskaffning för kommunens samtliga förskolor.
 

Tack på förhand!

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa