Anmälan om inflyttning till kommunen eller ansökan om byte av skola

LÄS MER

[I dagsläget finns ingen e-tjänst kopplad till denna anmälan/ansökan. Du kan istället använda blanketterna till höger på denna sida.]

Skolplikten börjar gälla från och med höstterminen det år barnet fyller sex år samt att alla barn måste gå i skolan minst 10 år. Till den obligatoriska skolan räknas förskoleklass, grundskolan, sameskolan, specialskolan och obligatoriska särskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.

 

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se