Förskola/fritidshem - ansökan om plats

LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om förskole- och fritidshemsplats på de kommunala förskolorna och fritidshemmen i Ovanåkers kommun för ditt barn.

E-tjänsten kräver e-legitimation. Saknar du e-legitimation använder du pappersblanketten Ansökan om kommunal förskole- eller fritidshemsplats.

Klicka här för all information omkring avgifter och regler

För att du ska garanteras en plats behöver vi få din ansökan senast fyra månader innan den dag barnet ska börja. Men vi tar gärna emot den tidigare än så. Ett placeringserbjudande skickas ut senast en månad innan önskat datum för plats.
 

Vid placering tar vi hänsyn till ködatum, barnets ålder samt önskemål om plats. En jämn åldersfördelning eftersträvas i barngrupperna därför kanske inte önskemålen alltid kan tillgodoses.
 

Barn som erbjuds annan placering än den vårdnadshavaren i första hand önskat, kan på vårdnadshavarens begäran stå kvar i kön för omplacering till önskad verksamhet.
 

Om du som vårdnadshavare vill välja en enskild förskola till ditt barn, kontakta då Fria förskolan framtiden direkt för att ställa barnet i deras barnomsorgskö. Tfn 0271-224 00, www.framtiden.be

 

Omsorg på obekväm arbetstid
Ovanåkers kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på Öjestugans förskola för barn mellan 1-5 år. Med obekväm tid menar vi de tider då övriga förskolor är stängda, tidig morgon mellan kl. 05:00 – 06:00 och sen kväll mellan kl. 18:00 – 22:00.

Obekväm tid gäller enbart måndag – fredag under helgfri vardag. Omsorg på obekväm tid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall.

För att kunna få en plats måste ditt barn vara folkbokfört i Ovanåkers kommun.

Frågor om e-tjänsten

Barn - och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
kommun@ovanaker.se