Förskola/fritidshem - uppsägning av plats

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare om säga upp ditt barns förskole- och fritidshemsplats  på de kommunala förskolorna och fritidshemmen i Ovanåkers kommun, via vår e-tjänst .

E-tjänsten kräver e-legitimation. Saknar du e-legitimation använder du pappersblanketten Uppsägning av kommunal förskole- eller fritidshemsplats.

Avgift debiteras 30 dagar efter att uppsägning kommit in till Ovanåkers kommun.

Skolbarn får behålla platsen på fritidshem t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år, placeringen avslutas automatiskt vid skolterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Om vårdnadshavare säger upp barnets plats under sommaren (maj-augusti), men barnet återkommer till samma plats före den 15 september samma år debiteras avgift retroaktivt för hela sommaren. Om barnet däremot slutar på förskola/pedagogisk omsorg och börjar på fritidshem kan platsen sägas upp och avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet.

Frågor om e-tjänsten

Isabel Berggren
isabel.berggren@ovanaker.se
0271-570 20

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten