Förskola/fritidshem - uppsägning av plats

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare om säga upp ditt barns förskole- och fritidshemsplats på de kommunala förskolorna och fritidshemmen i Ovanåkers kommun.
E-tjänsten kräver e-legitimation. Saknar du e-legitimation använder du pappersblanketten Uppsägning av kommunal förskole- eller fritidshemsplats.


Avgift debiteras 30 dagar efter att uppsägning kommit in till Ovanåkers kommun.
 

Om vårdnadshavare säger upp barnets plats under sommaren (maj-augusti), men barnet återkommer till samma verksamhet före den 15 september samma år debiteras avgift retroaktivt för hela sommaren. Om barnet däremot slutar på förskola och börjar på fritidshem kan platsen sägas upp och avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet.
 

Skolbarn får behålla platsen på fritidshem t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år, placeringen avslutas då automatiskt vid skolterminens slut

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 20

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten