Anläggningsbidrag

LÄS MER

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar/lokaler och som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen och/eller föreningen.

Villkor

Anläggningen ska vara möjlig att hyra av andra föreningar inom och utanför kommunen. Föreningen ska ansvara för att anläggningen är i gott skick och driftsäker. Bidrag till badplatser ges om latrin och sophämtning vid badet är ordnat. Merparten av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Ovanåkers kommun. Föreningen ska vara öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.

Lokaler, anläggningar och bidrag

Bidrag delas ut till följande anläggningar:

Anläggning

Bidrag

Badplatser

4 500 kr/år

Elljusspår kortare än 5 km

3 500 kr/km

Elljusspår längre än 5 km

4 000 kr/km

Leder eller motionsspår utan belysning, kortare än 5 km

3 000 kr/år

Leder eller motionsspår utan belysning, längre än 5 km

5 000 kr/år

Flygfält

5 000 kr/år

Fotbollsplan 11-manna

13 000 kr/år

Fotbollsplan övrig

2 000 kr/år

Golfbana

5 000 kr/år

Ishockeyplan

2 000 kr/år

Klubblokal/stuga

4 000 kr/år

Övrig lokal/byggnad

1 000 kr/år

Bike park/Discgolfbana

4 000 kr/år

Motorbana

6 000 kr/år

Skjutbaneanläggning

2 000 kr/år

Tennisbana

1 000 kr/år

Kartframställnng

9 000 kr/år

 

Ansökan

Fyll i och skicka din ansökan till oss senast 1 maj.

Frågor om e-tjänsten

Monica Liljemark
monica.liljemark@ovanaker.se
0271-573 32

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa