Sponsring av evenemang 2021

LÄS MER

För evenemang som genomförs i kommunen kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang (minst 200 besökare). För större nationella evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr (minst 800 besökare). Löpande ansökningar under året tills budget uppnåtts.

Under pågående pandemi och restriktioner gällande besöksantal kan sponsring ges till evenemang som genomförs digitalt (samma antal besökare/deltagare som fysiska evenemang gäller).

För mindre evenemang som inte uppfyller kraven för sponsring kan gåvor till exempelvis utlottningar och prisbord ges.

Kriterier för att få sponsring:

  • Evenemanget ska genomföras av en förening.
  • Ovanåkers kommun ska ha möjlighet att delta på plats med roll-up/skylt och/eller marknadsföringsmaterial och vid digitala evenemang synas med logga.
  • Evenemanget ska vara drogfritt.
  • Evenemanget ska genomföras i kommunen.
  • Evenemanget ska rikta sig såväl till kommuninvånare som till externa besökare.
  • Förväntat besöksantal ska vara minst 200 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 800 personer för sponsring med 10 000 kr. Under pågående pandemi med restriktioner över besöksantal kan sponsring av digitala evenemang ges.
Vid samma återkommande digitala evenemang kan sponsring ges vid ett tillfälle.

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi sparar dina personuppgifter. Vi sparar personuppgifterna för att kunna handlägga ansökningarna samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Ulrica Leandersson
ulrica.leandersson@ovanaker.se
0271-571 20

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa