Ansökan om riksfärdtjänst

LÄS MER

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken för dig som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig och att resa med de allmänna kommunikationerna.

 

En färtjänstresa kan inte jämföras med en taxiresa. Med färdtjänst kan du resa mellan två adresser med personbil eller specialfordon (rullstolsbuss) och betalar en egenavgift.

Målet med färdtjänsten är att det ska stärka den funktionsnedsattes möjligheter att förflytta sig och föra ett självständigt och normalt liv. Färdtjänst får användas för att till exempel hälsa på någon, gå på bio eller för fritidsresor.

Funktionsindret ska ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Enbart hög ålder eller avsaknad av allmänna komminikationer ger inte rätt till färdtjänst.

Det ska alltid finnas ett samband mellan ditt funktionshinder och svårigheter för dig att på egen hand förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänstresa är

  • en del av kollektivtrafiken
  • en resa mellan två adresser
  • en särskild transport riktad till personer med funktionsnedsättning
  • en resa för personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
  • en resa för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer
  • en resa med särskilt anvisat fordon
  • en resa där resenären betalar egenavgift
  • en resa där samåkning tillämpas

Taxa

Aktuell taxa hittar du hos X-trafik.

Frågor om e-tjänsten

Färdtjänsthandläggare
fardtjanst@ovanaker.se
0271-570 23

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa