Ansökan om serveringstillstånd

LÄS MER

Om du vill servera alkohol måste du i de flesta fall ha serveringstillstånd, dessutom måste du även servera mat lagad från råvaror i lokaler som är lämpliga och säkra. För att få tillstånd krävs det också att du uppfyller lagens krav på ekonomisk och personlig skötsamhet.

Du ansöker om tillståndet hos tillståndsenheten på Kommunalförbundet Hälsingland som handlägger ärenden för Ovanåkers, Söderhamns och Bollnäs kommuner.

Personuppgiftsansvarig

Kommunalförbundet Hälsingland
info@kfhalsingland.se