Ansökan inackorderingsstöd gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingsbidrag - regler

Fr o m läsåret 2000/2001 betalas inackorderingsstöd ut med 1/30 av basbeloppet till alla elever som är berättigade till stöd enligt nedanstående förutsättningar.

  • Studier bedrivs på heltid
  • Studierna bedrivs på en kommunal gymnasieskola (annars söks bidraget hos CSN)
  • Kontantstöd till elever i gymnasieskola, vuxenutbildning på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Avståndet mellan föräldrahemmet och skolan ska vara minst 40 km och eleven ska vara inackorderad på skolorten.
  • Inackordering ska ordnas så att ersättning för dagliga resor mellan inackorderingsbostaden och skolan inte behövs.

        Till ansökan ska kopia på hyreskontrakt eller intyg från hyresvärden bifogas.

Inackorderingsstödet beviljas för 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen. Stödet sätts in den 23:e varje månad eller första vardagen efter på det konto du uppgivit. Första utbetalningen är i september.

Den som felaktigt får inackorderingsstöd är skyldig att betala tillbaka beloppet.

Du måste göra en anmälan om du:

  • Avbryter studierna
  • Minskar studieomfattning från hel- till deltid
  • Skriver dig på inackorderingsorten
  • Om du byter adress på inackorderingsorten

 

Information till elev  om personuppgifter som vi registrerar

Ovanåkers kommun och därmed Voxnadalens gymnasium behöver behandla dina personuppgifter i syfte att betala ut inackorderingsbidrag

De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress och kontouppgifter.

Dina personuppgifter sparas i kommunen i sju år som underlag till utbetalningen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vxl). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se  Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Linda Elgestad
linda.elgestad@ovanaker.se
0271-571 68
www.voxgym.se

Personuppgiftsansvarig

Cecilia Kronberg
cecilia.kronberg@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa