Anmälan om bassängbad eller annan badverksamhet för allmänheten

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet med bassängbad (enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), i Ovanåkers kommun.

Om du planerar att starta en verksamhet med bassängbad till allmänheten måste du i förväg (6 veckor innan uppstart) anmäla detta till Miljö- och byggförvaltningen.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. För vidare information samt ansökningsblankett, kontakta kommunens bygglovshandläggare.

 

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • Planritning över lokalen som visar lokalens yta, utformning och rumsfördelning/användningssätt
    • rita ut var bassänger, bubbelpooler, vattenreningsanläggning, toaletter, duschar och omklädningsrum, städutrymme, kemikalieförråd etc. är placerade i lokalen.

Om du skickar in bilagor med vanlig post, ange verksamhet och vad det gäller på samtliga bilagor.

Skicka bilagorna till:

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn

 

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa Miljö- och byggförvaltningen - Ovanåkers kommun (ovanaker.se).

Tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen bedriver återkommande tillsyn på anmälningspliktiga verksamheter.

Efter anmälan kommer miljö- och byggförvaltningen klassa in din verksamhet. Klassningsbeslutet ligger till grund för den återkommande tillsynen och årlig tillsynsavgift. Vid inklassningen utgår miljö- och byggförvaltningen ifrån de uppgifter du har lämnat in via denna e-tjänst.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
+4627157000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa