Bidrag till kulturföreningar

LÄS MER

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras.

Ansökan

Ansökan kan göras en gång per år. Fyll i och skicka ansökan direkt här på webben eller lämna in ansökan till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast 31 december.

Ansökan ska innehålla:

  • Senaste verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk rapport med revisionsberättelse för föregående år
  • Verksamhetsplan för kommande år, t.ex. planerade arrangemang, kostnadskalkyl, redogörelser för eventuella bidrag från andra medarrangörer.
  • Redovisning av eventuell verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar.
  • Föreningens aktuella drogpolicy
  • Övriga upplysningar som föreningen vill meddela

Frågor om e-tjänsten

Carina Ulfsdotter
carina.ulfsdotter@ovanaker.se
0271-570 61

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa