Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

LÄS MER

Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobak. Klicka på "Starta e-tjänsten" för att ansöka om ett tillstånd för tobaksförsäljning.

Personuppgiftsansvarig

Kommunalförbundet Hälsingland
info@kfhalsingland.se