Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Förlängt hämtningsintervall kan medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening. Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas. Beslutet gäller för max sex år.

Regler om befrielse från sophämtning och omhändertagande av eget avfall finns i Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar - Ovanåkers kommun 2022-02-28.

I föreskriften går det bland annat att läsa:

Prövningsärenden {31-36 §§)

Utsträckt hämtningsintervall slamavskiljare

33 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare kan medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.
Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.
Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max sex år.

 

Avgift

En avgift enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut. En avgift för två timmars handläggning kommer att tas ut enligt beslut från kommunfullmäktige § 117/19. Timavgift: 840 kr.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 00
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa