Förskola/fritidshem - inkomstuppgift

LÄS MER

Här registrerar du som vårdnadshavare ditt hushålls inkomstuppgifter.

E-tjänsten kräver e-legitimation. Saknar du e-legitimation använder du pappersblanketten Inkomstuppgift barnomsorg.
Barnomsorgsavgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i hushållet, antalet placerade barn samt schematider för barn med rätt till allmän förskola.
 

Avgift utgår från den dag inskolningen börjar och betalas för 12 månader per år.
 

Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst och familjeförhållanden till barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunen begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år.

Om inte inkomstuppgift lämnas sker fakturering enligt maxtaxa. 
 

Ej sammanboende föräldrar

Vid gemensam vårdnad och båda föräldrarna har behov av plats för barnet, faktureras var och en utifrån respektive hushåll. Fakturornas belopp tillsammans överstiger inte den maximala månadsavgiften.
 

Föräldern är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 20

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
kommun@ovanaker.se