E-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en idé om att förbättra eller utveckla kommunen? Då kan du skicka in e-förslag (elektroniskt förslag) till Ovanåkers kommun.

Lämna e-förslag

Genom e-förslag vill Ovanåkers kommun skapa en öppen och transparent förslagsprocess. Alla ska kunna se vilka frågor kommunens medborgare är engagerade i. E-förslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig.

 

Rösta på e-förslag

E-förslag publiceras här under tre månader. Personer som är folkbokförda i Ovanåkers kommun kan rösta för att stödja ett förslag.

  • För förslag som har skickats in från och med 2022-01-01 krävs det minst 10 röster för att gå vidare till politisk beredning.

Via länken nedan hittar du aktuella e-förslag som är öppna för omröstning. Du kan även se tidigare inskickade e-förslag. Inloggning med Bank-ID krävs för röstning av e-förslag.

Inskickade e-förslag
 

Du kan även prenumerera på inskickade förslag via RSS

 

Publiceras mitt e-förslag på en gång?

Vi behöver granska ditt förslag innan det publiceras. Publicering sker vanligtvis inom sju arbetsdagar. Vi granskar enligt följande kriterier:

  • Förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvar. Vissa frågor kanske hör till en annan myndighet eller instans.
  • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
  • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.

 

Frågor om e-tjänsten

Ovanåkers kommun
kommun@ovanaker.se
0271-570 00
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa