Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en idé om att förbättra eller utveckla kommunen? Då kan du skicka in medborgarförslag (elektroniskt förslag) till Ovanåkers kommun.

Lämna medborgarförslag

Genom medborgarförslag vill Ovanåkers kommun skapa en öppen och transparent förslagsprocess. Alla ska kunna se vilka frågor kommunens medborgare är engagerade i. Medborgarförslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig.

 

Rösta på medborgarförslag

Medborgarförslag publiceras här under två månader. Personer som är folkbokförda i Ovanåkers kommun kan rösta för att stödja ett förslag.

  • För förslag som har skickats in från och med 2023-01-01 krävs det minst 30 röster för att gå vidare till politisk beredning.

Via länken nedan hittar du aktuella medborgarförslag som är öppna för omröstning. Du kan även se tidigare inskickade medborgarförslag. Inloggning med Bank-ID krävs för röstning av medborgarförslag.

Inskickade medborgarförslag 
 

Du kan även prenumerera på inskickade förslag via RSS

 

Publiceras mitt medborgarförslag på en gång?

Vi behöver granska ditt förslag innan det publiceras. Publicering sker vanligtvis inom sju arbetsdagar. Vi granskar enligt följande kriterier:

  • Förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvar. Vissa frågor kanske hör till en annan myndighet eller instans.
  • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
  • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.

 

Frågor om e-tjänsten

Ovanåkers kommun
kommun@ovanaker.se
0271-570 00
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa