Ansökan om stipendium till körkort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges beslut § 91 2019-09-23 framgår att stipendium till körkort går att ansöka om för ungdomar på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Stipendiet maximeras till 15 000 kr per person. Villkor för stipendiet är att den studerande uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning och vid ansökningstillfället är folkbokförd i Ovanåkers kommun.  

Möjligheten att ansöka om stipendium finns för de elever som erhållit godkända slutbetyg från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram från och med 2018.

För att ha rätt till stipendium ska du bifoga:

- slutbetyg från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
- kopia av körkort 

Frågor om e-tjänsten

Linda Elgestad
linda.elgestad@ovanaker.se
0271-571 68

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa