Kompetensinventering hos företagare

LÄS MER

Det här är en e-tjänst som har skapats för att kompetensinventera företagen i Ovanåkers kommun. Svaren som skickas in blir ett underlag för Arbetsmarknadsenhetens arbete i att sysselsätta invånare i kommunen.

Under fem år har ett projekt som heter LX-projektet drivits i Ovanåkers kommun. Projektets syfte har varit att sysselsätta kommunens invånare där dem behövts som mest, hos våra lokala företag. Resultatet från LX-projektet har varit framgångsrikt. Cirka 74% av dem som inte hade någon sysselsättning har kommit ut på arbetsmarknaden. Det är ett resultat som gör att Ovanåkers  kommun placerar sig bäst i Sverige.

Tack vare det goda resultatet i LX-projektet kommer det nu gå över till ordinarie verksamhet inom kommunen. Ett nytt grepp som vi kommer att prova är att göra en kompetensinventering hos er företagare. Genom att få in underlag av er tror vi att vi kommer bli ännu effektivare i vårt arbete med att hitta rätt kompetens åt er och sysselsätta våra invånare.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på, arbetsmarknad@ovanaker.se.

Frågor om e-tjänsten

Stefan Jonsson
stefan.jonsson@ovanaker.se
0271-57 112
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa