Ansökan om skolskjuts för förskoleklass, grundskolan och anpassad grundskola

LÄS MER

OBS! Logga inte in på knappen ovan, gå direkt till Starta ansökan. För mobil; Skrolla ned för att starta ansökan eller hämta blankett

Ansökan ska ha inkommit senast 31 maj för att garanteras beslut innan skolstart.
Gäller ansökan växelvis boende görs en ansökan från respektive vårdnadshavare om det avser från båda adresserna.

För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska elev gå i den skola kommunen anvisat till. Skolvägen från bostaden ska vara minst:  

  • 2 km för barn i förskoleklass
  • 3 km för elev år 1 - 3
  • 4 km för elev år 4 - 9

Rätt till skolskjuts gäller inte fritidshem, d v s kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem.
 

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:

• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9 

Mätnings principer
Uppmätning av avstånd mellan elevens bostadsadress och anvisad skola sker med geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger framkomlig gångväg som ger den kortaste färdvägen. 

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten