Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

LÄS MER

Nedgrävning av häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar eller annan förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten måste döda tamdjur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Hästar med smittsamma sjukdomar får inte grävas ner.

För att få gräva ner en död häst måste du ha lämnat in en ansökan till miljö- och byggförvaltningen med begravningsplatsen utmärkt. Platsen ska uppfylla kommunens anvisningar för nedgrävning av häst. Miljö- och byggförvaltningen behöver även kontrollera nedgrävningsgropen som ska ha stått öppen i minst ett dygn (se mer detaljerade anvisningar i e-tjänsten).

Om ni har problem att skicka in uppgifter via e-tjänsten höra av er till miljö- och byggförvaltningen så skickar vi ut blankett istället.

Om det inte finns möjlighet att gräva ner hästen på egen fastighet kan den skickas på destruktion via Svensk Lantbrukstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller till ett hästkrematorium.

Mer information om lagar och regler finns på Jordbruksverkets webbplats - Slutet av hästens liv - Jordbruksverket.se

Avgift

En avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut motsvarande tre timmars handläggningstid.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-57000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa