Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

LÄS MER

Nedgrävning av häst

Tidigare krävdes tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner häst på egen fastighet, men detta är inte längre aktuellt. Nedgrävning av häst ska dock ske enligt anvisningar från Miljö- och byggförvaltningen och de krav EU-lagstiftningen ställer. Mer information om lagar och regler finns på Jordbruksverkets webbplats Slutet av hästens liv - Jordbruksverket.se

Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en lämplig plats om man följer kommunens anvisningar och djuret inte har någon smittsam sjukdom. För att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg. Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön minimeras och inte medför risker för vatten, mark, växter och djur eller leda till lukt. Det är således inte bara smittskyddet som ska beaktas, utan även miljöaspekterna. 

Innan ni gräver ner hästen på egen fastighet behöver platsens lämplighet kontrolleras av miljö- och byggförvaltningen. Om ni har problem att skicka in uppgifter via e-tjänsten höra av er till miljö- och byggförvaltningen så skickar vi ut blankett istället.

Om det inte finns möjlighet att gräva ner hästen på egen fastighet kan den skickas på destruktion via Svensk Lantbrukstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller till ett hästkrematorium.

Avgift

En avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut motsvarande tre timmars handläggningstid.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-57000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa