Beställ tomtkarta

LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du beställa en tomtkarta över hela eller delar av din fastighet.

En tomtkarta är en översiktlig karta. Kartan består av ett utdrag ur fastighetskartan och innehåller fastighetsgränser, byggnader och viss ledningsinformation. En tomtkarta kan till exempel användas som underlag för situationsplan i din bygglovsansökan. Kartan levereras i skala 1:1000 eller 1:500 beroende på vad som är lämpligt för just din fastighet.

Vid beställning av en tomtkarta utförs som regel inget fältarbete och därför kan korrekthet och fullständighet inte garanteras. Fastighetsgränser är inte exakta och kartan har inte någon rättsverkan.

Tomtkartan levereras på papper via post eller  som PDF-fil via e-post. Leverans sker inom två veckor.

Vill du istället ha kartan som DWG-fil behöver du Beställa en nybyggnadskarta.

Då kommer vi att debitera enligt gällande taxa.

Frågor om e-tjänsten

Frida Jonsson
Frida.Jonsson@ovanaker.se
0271-57038
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa