Anmälan om att starta skola eller förskola

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta en skola eller förskola i Ovanåkers kommun.

Om du planerar att starta en skola eller förskola måste du i förväg (6 veckor innan) anmäla detta till Miljö- och byggförvaltning. Anmälningsskyldigheten gäller verksamheter i t.ex. förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Bygglov/anmälan kan krävas i vissa fall. Kontakta kommunens bygglovshandläggare för närmare information.
 

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • Planritning över lokalen som visar lokalens yta, utformning och rumsfördelning/användningssätt, toaletter etc.
  • Ventilationsprotokoll med uppmätta till- och frånluftsflöden
  • Mätrapport över radon (långtidsmätning minst 2 månader). Om ingen mätning hunnits med innan uppstart ska detta göras och skickas in så snart som möjligt.
  • Beskrivning av utomhusmiljön, lekytor och solskydd, samt lokalisering av skola/förskola med hänsyn till buller m.m.

Om du skickar in bilagor med vanlig post, ange verksamhetsnamn och vad det gäller på samtliga bilagor.

Skicka bilagorna till:

Ovanåkers Kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn
 

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa Miljö- och byggförvaltningen - Ovanåkers kommun (ovanaker.se)

Tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen bedriver återkommande tillsyn på anmälningspliktiga verksamheter.

Efter anmälan kommer miljö- och byggförvaltningen klassa in din verksamhet. Klassningsbeslutet ligger till grund för den återkommande tillsynen och årlig tillsynsavgift. Vid inklassningen utgår miljö- och byggförvaltningen ifrån de uppgifter du har lämnat in via denna e-tjänst.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-57000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa