Lämna klagomål om brister i livsmedelshantering

LÄS MER

Miljö- och byggförvaltningen utövar tillsyn på registrerade livsmedelsverksamheter i Ovanåkers kommun.  Du kan därför skicka in klagomål till oss om du upptäcker brister i livsmedelshanteringen eller märkningen.

Om det handlar om utgångna produkter eller om du har köpt en vara som är dålig ska du kontakta butiken eller tillverkaren då vi inte handlägger dessa ärenden.

Om klagomål berör en viss livsmedelsprodukt är det bra att vara så specifik som möjligt och ange namnet på varan, tillverkare, bäst-före-datum och eventuellt löpnummer/batchnummer.  Du kan också bifoga en bild på varan och gärna bild på innehållsförteckningen/ingrediensförteckningen om klagomålet rör felmärkning.

När du lämnar in ett klagomål på bristande hygien eller felaktig hantering av livsmedel är det bra om du kommer ihåg tidpunkt för iakttagelsen och namnet på restaurangen/butiken/inköpsstället.

Om klagomålet berör en primärproducent (t.ex. mjölkbonde, grönsaksodlare) ska du istället vända dig till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för dessa.

Observera även att du inte ska använda denna e-tjänst om det rör sig om en misstänkt matförgiftning. För matförgiftning finns en separat e-tjänst.


Att tänka på innan du kontaktar oss
De handlingar som inkommer till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Du kan välja att vara anonym och inte lämna namn och kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla resultat av anmälan. Det finns också en risk att vi inte kan gå vidare i ärendet, då vi ibland behöver ställa kompletterande frågor för att kunna gå vidare.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-57000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa