E-tjänster - Ansökan om skolskjuts och inloggning i vårdnadshavarportalen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi arbetar ständigt mot förbättringar och tar gärna emot återkoppling.

Till Användarundersökning där du även kan lämna synpunkter

 

            ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 
 

              VÅRDNADSHAVARPORTALEN 

Ansökan inför 2024/2025 ska ha inkommit senast 31 maj för att garanteras ett beslut innan skolstart.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka och följa beslut om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Gäller ansökan växelvis boende görs en ansökan från respektive vårdnadshavare om det avser från båda adresserna.

Information om rutt, busstider och på/avstigningsplats kommer att kunna ses i vårdnadshavarportalen senast 2 veckor innan skolstart.

För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska elev gå i den skola kommunen anvisat till. Skolvägen från bostaden ska vara minst:  

  • 2 km för barn i förskoleklass
  • 3 km för elev år 1 - 3
  • 4 km för elev år 4 - 9

Rätt till skolskjuts gäller inte fritidshem, d v s kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem.
 

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:

• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9 

Mätnings principer
Uppmätning av avstånd mellan elevens bostadsadress och anvisad skola sker med geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger framkomlig gångväg som ger den kortaste färdvägen. 

 

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten