Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (17)

  • Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

  • Anmälan om eget omhändertagande av visst hushållsavfall

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om eget omhändertagande av visst hushållsavfall.

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om eget omhändertagande av visst hushållsavfall.

  • Anmälan om eldningsanläggning

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in en anmälan eldningsanläggning.

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in en anmälan eldningsanläggning.

  • Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om installation av värmepumpsanläggning.

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om installation av värmepumpsanläggning.

  • Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

   Vill du gräva ned självdött eller avlivat hästdjur i Ovanåkers kommun?

   Då ska du använda denna e-tjänst.

    

   Vill du gräva ned självdött eller avlivat hästdjur i Ovanåkers kommun?

   Då ska du använda denna e-tjänst.

    

  • Ansökan om förhandsbesked

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om förhandsbesked.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om förhandsbesked.

  • Ansökan om marklov

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om marklov. 

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om marklov. 

  • Ansökan om rivningslov

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om rivningslov.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om rivningslov.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kan även krävas vid bygglovsbefriade åtgärder.

   Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kan även krävas vid bygglovsbefriade åtgärder.

  • Beställning nybyggnadskarta

   Beställning av nybyggnadskarta

   Beställning av nybyggnadskarta

  • Lämna klagomål om brister i livsmedelshantering

   Om du har klagomål på livsmedelshanteringen eller märkningen i en butik eller restaurang i Ovanåkers kommun kan du lämna in detta till miljö- och byggförvaltningen via denna e-tjänst. Det är också bra om du vänder dig direkt till livsmedelsföretaget.

   Om du har klagomål på livsmedelshanteringen eller märkningen i en butik eller restaurang i Ovanåkers kommun kan du lämna in detta till miljö- och byggförvaltningen via denna e-tjänst. Det är också bra om du vänder dig direkt till livsmedelsföretaget.

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (7)

  • Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

   Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

   Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (10)

  • Anmälan om att starta skola eller förskola

   Vill du starta skola, förskola eller fritidshem i Ovanåkers kommun?

   Då kan du använda denna e-tjänst för att skicka in anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

   Vill du starta skola, förskola eller fritidshem i Ovanåkers kommun?

   Då kan du använda denna e-tjänst för att skicka in anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

  • Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

   Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

   Här registrerar du dricksvattenanläggning i offentligt eller kommersiellt syfte (tex. kommunalt vattenverk, dricksvatten från enskild brunn i en restaurang eller café).

    

   Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

   Här registrerar du dricksvattenanläggning i offentligt eller kommersiellt syfte (tex. kommunalt vattenverk, dricksvatten från enskild brunn i en restaurang eller café).

    

  • Anmälan om solarieverksamhet

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om solarieverksamhet i Ovanåkers kommun. 

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om solarieverksamhet i Ovanåkers kommun. 

  • Anmälan om verksamhet med Hygienisk behandling eller Bassängbad

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad i Ovanåkers kommun.

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad i Ovanåkers kommun.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (4)

  Utbildning och barnomsorg (8)

  • Fonder inom Barn-och utbildningsnämnden

   Här kan du ansöka om medel ur fonder/stiftelser som barn-och utbildningsnämnden förvaltar.

   Här kan du ansöka om medel ur fonder/stiftelser som barn-och utbildningsnämnden förvaltar.

  • Förskola/fritidshem - inkomstuppgift

   Här registrerar du som vårdnadshavare ditt hushålls  inkomstuppgifter, via vår e-tjänst .

    

   Här registrerar du som vårdnadshavare ditt hushålls  inkomstuppgifter, via vår e-tjänst .

    

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (2)