Ansökan om skolskjuts för förskoleklass, grundskolan och grundsärskola för läsår 23/24

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

25/5: Nu ska felet som fanns tidigare vara löst. Vid fortsatt problem ring handläggare 0271-570 65

 

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts  för läsåret 23/24 till ditt barn som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola(6-15 år). Gäller ansökan växelvis boende görs en ansökan från respektive vårdnadshavare om det avser från båda adresserna.

För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska elev gå i den skola kommunen anvisat till. Skolvägen från bostaden ska vara minst: (med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd). 

  • 2 km för barn i förskoleklass
  • 3 km för elev år 1 - 3
  • 4 km för elev år 4 - 9

Rätt till skolskjuts gäller inte fritidshem, d v s kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:

• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9 

Mätnings principer
Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen.

Mer finns att läsa i Ovanåkers kommuns reglemente.

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa