Fonder inom Barn-och utbildningsnämnden

LÄS MER

Fonder

Fonderna riktar sig till inskrivna elever i kommunen från förskoleklass till och med sista årskursen i gymnasiet.  För att uppfylla fondens krav ska eleven vara folkbokförd i Ovanåkers kommun samt tillhöra det boende/skolområde som krävs av respektive fond.

Tilldelat belopp kan uppgå till maximalt 3 000 kronor.

Ansökan om fondmedel kan endast göras under perioden 1 - 30 september 2022.

Stiftelsen Pehr Jonssons beklädnadsfond. 
Utöver kläder tas hänsyn till personliga hjälpmedel som underlättar och främjar för den enskilde under skoltiden. Långheds tidigare skolområde har företräde därefter tas sökande från Alftas skolområde i beaktande.

I ansökan ska kvitto bifogas över gjorda utlägg.


Stiftelsen Varg Nilssons fond
Av tillgångarna delar barn-och utbildningsnämnden ut medel till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, har gjort sig förtjänta av uppmuntran och som är boende inom Rotebergs nuvarande skolupptagningsområde.

Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

 

Stiftelsen Voxna församling skolfond
Tillgångarna delas ut av barn-och utbildningsnämnden till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, gjort sig förtjänt av uppmuntran och är boende inom tidigare Voxna församling.

Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

 

Frågor om e-tjänsten

Barn-och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00 (växel)
www.ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Ovanåkers kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa