Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (17)

  • Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

  • Anmälan om eget omhändertagande av visst kommunalt avfall

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om eget omhändertagande av visst hushållsavfall.

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om eget omhändertagande av visst hushållsavfall.

  • Anmälan om eldningsanläggning

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in en anmälan eldningsanläggning.

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in en anmälan eldningsanläggning.

  • Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om installation av värmepumpsanläggning.

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla om installation av värmepumpsanläggning.

  • Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

   Vill du gräva ned självdött eller avlivat hästdjur i Ovanåkers kommun?

   Då ska du använda denna e-tjänst.

    

   Vill du gräva ned självdött eller avlivat hästdjur i Ovanåkers kommun?

   Då ska du använda denna e-tjänst.

    

  • Ansökan om förhandsbesked

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om förhandsbesked.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om förhandsbesked.

  • Ansökan om marklov

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om marklov. 

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om marklov. 

  • Ansökan om rivningslov

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om rivningslov.

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka om rivningslov.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kan även krävas vid bygglovsbefriade åtgärder.

   Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kan även krävas vid bygglovsbefriade åtgärder.

  • Beställ tomtkarta

   Med denna e-tjänst kan du beställa en tomtkarta över din fastighet.

   Tomtkartan kan användas t.ex. då du behöver göra en situationsplan i ett ärende.

   Med denna e-tjänst kan du beställa en tomtkarta över din fastighet.

   Tomtkartan kan användas t.ex. då du behöver göra en situationsplan i ett ärende.

  • Lämna klagomål om brister i livsmedelshantering

   Om du har klagomål på livsmedelshanteringen eller märkningen i en butik eller restaurang i Ovanåkers kommun kan du lämna in detta till miljö- och byggförvaltningen via denna e-tjänst. Det är också bra om du vänder dig direkt till livsmedelsföretaget.

   Om du har klagomål på livsmedelshanteringen eller märkningen i en butik eller restaurang i Ovanåkers kommun kan du lämna in detta till miljö- och byggförvaltningen via denna e-tjänst. Det är också bra om du vänder dig direkt till livsmedelsföretaget.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (1)

  Kultur och fritid (8)

  • Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

   Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

   Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang ska ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt. Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

  • Utbildningsbidrag

   Här kan du ansöka om bidrag för att delta i Ovanåkers kommuns utbildningstillfällen.

   Här kan du ansöka om bidrag för att delta i Ovanåkers kommuns utbildningstillfällen.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (15)

  • Anmälan om att starta skola eller förskola

   Vill du starta skola, förskola eller fritidshem i Ovanåkers kommun?

   Då kan du använda denna e-tjänst för att skicka in anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

   Vill du starta skola, förskola eller fritidshem i Ovanåkers kommun?

   Då kan du använda denna e-tjänst för att skicka in anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

  • Anmälan om solarieverksamhet

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om solarieverksamhet i Ovanåkers kommun. 

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om solarieverksamhet i Ovanåkers kommun. 

  • Anmälan om verksamhet med Hygienisk behandling eller Bassängbad

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad i Ovanåkers kommun.

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad i Ovanåkers kommun.

  • Erbjuda PRAO-plats

   Nu söker vi företag och arbetsgivare  som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid

   Nu söker vi företag och arbetsgivare  som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid

  • Kompetensplanering Ovanåkers kommun

   Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

   Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

  • Ledig praktikplats

   Anmälan om en ledig praktikplats.

   Anmälan om en ledig praktikplats.

  • Radonmätningar - flerbostadshus

   Här kan du som fastighetsägare redovisa radonmätningar i flerbostadshus

   Här kan du som fastighetsägare redovisa radonmätningar i flerbostadshus

  • Registrering - Medelstora förbränningsanläggningar

   Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

   Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

  • Sök praktikplats

   Här fyller du i din ansökan till praktikplats.

   Här fyller du i din ansökan till praktikplats.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (8)

  • Meddelanden-Barn-och ungdomsenheten IFO

   Kommunicera med din eller ditt barns handläggare på socialtjänstens barn-och ungdomsenhet.

   Kommunicera med din eller ditt barns handläggare på socialtjänstens barn-och ungdomsenhet.

  • Orosanmälan barn och ungdom

   Här kan du anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

   Här kan du anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

  • Orosanmälan vuxen

   Om du känner oro för att en person far illa av missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via denna e-tjänst.

    

   Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

   Om du känner oro för att en person far illa av missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via denna e-tjänst.

    

   Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

   Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (11)

  • Anmälan om lovfritidsplats

   Här kan du ansöka om fritidsplats vid lov under läsåret ( 1 augusti - 30 juni).

   Här kan du ansöka om fritidsplats vid lov under läsåret ( 1 augusti - 30 juni).

  • Ansökan busskort/ Resebidrag

   Här kan du söka busskort om du är över 19 år och går i gymnasiet och har minst 6km till skolan.

   Här kan du söka resebidrag om du har längre än 4 km till närmaste busshållplats.

   Här kan du söka busskort om du är över 19 år och går i gymnasiet och har minst 6km till skolan.

   Här kan du söka resebidrag om du har längre än 4 km till närmaste busshållplats.

  • Ansökan om skolskjuts för förskoleklass, grundskolan och grundsärskola - LÄSÅRET 2022/2023

   Ansökan om skolskjuts för läsåret 2022/2023 för barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ( 6-15 år). 

   Senast 31/5-22 ska ansökan vara inlämnad för att garanteras ett beslut innan skolstart
    

   *OBS! Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

   Ansökan om skolskjuts för läsåret 2022/2023 för barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ( 6-15 år). 

   Senast 31/5-22 ska ansökan vara inlämnad för att garanteras ett beslut innan skolstart
    

   *OBS! Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

  • Ansökan om skolskjuts för gymnasiesärskolan

   Ansökan om skolskjuts för elever i gymnasiesärskola (16-20 år) ska göras i första hand via e-tjänsten.

   Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

   Ansökan om skolskjuts för elever i gymnasiesärskola (16-20 år) ska göras i första hand via e-tjänsten.

   Gäller ansökan vid växelvis boende gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress.

  • Ansökan till bandygymnasiet med start hösten 2023

   Här ansöker du till bandygymnasiet, Bandyakademin vid Voxnadalens gymnasium.

   Sista ansökningsdag är 1/12 för skolstart höstterminen året efter.

   Här ansöker du till bandygymnasiet, Bandyakademin vid Voxnadalens gymnasium.

   Sista ansökningsdag är 1/12 för skolstart höstterminen året efter.

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (5)