Anmälan om trängsel vid restaurang eller servering i Ovanåkers kommun

LÄS MER

Kommunen ansvarar från och med den 1 juli för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället (till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier).

Detta innebär att exempelvis följande verksamheter inte omfattas av tillsynsansvaret:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.
  • Sedan den 8 oktober gäller inte begränsningen på 50 deltagare för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som äger rum på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För synpunkter som gäller trängsel i affärer, butiker, köpcentra och andra offentliga platser ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Om din synpunkt gäller en verksamhet där kommunen ansvarar för tillsynen så kommer ditt meddelande att vidarebefordras till rätt instans för handläggning.

Avser din synpunkt en kommunal verksamhet som inte omfattas av tillsyn vidarebefordras den dit för kännedom.

 

Observera att alla synpunkter inte kommer att föranleda ett svar från kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271570000
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa