Anmälan om verksamhet med Hygienisk behandling eller Bassängbad

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet med hygienisk behandling eller bassängbad i Ovanåkers kommun.

Om du planerar att starta en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument eller bassängverksamhet måste du i förväg (6 veckor innan uppstart) anmäla detta till Miljö- och byggförvaltningen.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. För vidare information samt ansökningsblankett, kontakta kommunens bygglovshandläggare.

 

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • Planritning över lokalen som visar lokalens yta, utformning och rumsfördelning/användningssätt
    • För hygienisk behandling: rita ut var behandlingsplatser, handtvättställ, toaletter,  utslagsvask, städutrymme samt plats för rengöring av utrustning etc. är placerade i lokalen.
    • För bassängbad:  rita ut var bassänger, toaletter, duschar och omklädningsrum, städutrymme, kemikalieförråd etc. är placerad i lokalen.

Om du skickar in bilagor med vanlig post, ange verksamhet och vad det gäller på samtliga bilagor.

Skicka bilagorna till:

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn

 

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa Miljö- och byggförvaltningen - Ovanåkers kommun (ovanaker.se).

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
+4627157000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa